subidubi subi dab, subi dub...

fantaszikumok öngácsoskodásai

 Akkor nem kell Bazi-Nagy Péter Ifjúúrnak szurit adjak, mielőtt megszűnik a Lipót?

Minden fantasztikum természetes velejárója, hogy illan, a semmibe tünedezését nemcsak maga sejteti, hanem egy kívánsághalmaz rogyik rá e tekintetben, melyet nem tud kipolírozni maga alól.

Hasonló a hadonászások természete is. A vértócsák és a füsmérgezések kodifikációja némi eltérést mutat a gépmanipulált vandalizmussal kart karba öltve, mint tisztáson szökkenő őzgida ha rekettyésbe gabalyodik.

3. bekezdés

A szériavicsorgású foszlóhullák és az individuálisabb csontvázak nem az idő múlását abszolválják, hanem a létezés igenlését, a pelenkák misztifikálását, az óvoda és a totlális tanvilág heroizálását, a szexus csodálatát, hiszen kiket nemzünk mi? Húgyszagú öregembereket és bibircsókos, ráncos öregasszonyokat és főként hullákat. Így kell felfogni az időt, erre kell gondolni baszás közben. Ilyesmi az idő euklidészi értelemben suhogtatva.

30.11.06 04:21

bisher 1 Kommentar(e)     TrackBack-URL


nodemaki / Website (29.6.08 21:39)
Rohadt nagy az a tű basszus, de mégsem ezt vettem észre legelőször, hiába az van inkább előtérben, ebből is látszik érezhetőn, mily nagyon jól legelész pásztázó kék szemem, mindenféle lényegre, mely hosszú s bölcs életem záloga, alapja, kedves adjunktusnő! Rémisztő a tű foka, nem úgy mint ami mögötte van! P

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen